Ny erfaren arbejdsmiljøkonsulent til ESL

Kandidat i idræt fra Københavns Universitet, underviser og 15 års erfaring som arbejdsmiljøkonsulent fra Rigspolitiet. Det er blot lidt af det Klaus Klinge har med sig til stillingen som arbejdsmiljøkonsulent i ESL.

I ESL skal Klaus beskæftige sig med arbejdsmiljø og rådgive inden for området. Han vil også undervise på klubkurser, tillidsmandskurser og introkurser.

Klaus Klinge begynder 2. februar i ESL.

Et godt samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagersiden er vigtig for arbejdet med arbejdsmiljø.

”Hvis man kigger på loven, er arbejdsmiljøarbejdet et samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er vigtigt for mig både der hvor jeg kommer fra og i ESL. Det gælder om at forebygge og passe på medarbejderne uanset hvilken side man er på,” siger Klaus.

Ligheder mellem politifolk og ejendomsfunktionærer

Klaus glæder sig til at møde arbejdsmiljørepræsentanterne og lære området at kende.  Selvom det måske kan se ud som om, at der er stor forskel på politiets og ejendomsfunktionærers arbejde, ser Klaus flere lighedspunkter.

”Politifolk kommer ud i mange forskellige arbejdsfunktioner og- situationer, og det gør ejendomsfunktionærerne også. Der er flere alsidige varierende opgaver, som kræver forebyggelse i begge arbejdsfunktioner, og der er borgerkontakt begge steder med både fysiske og psykiske konfrontationer. Så jeg er sikker på, at jeg kan bruge min viden i forhold til ESL’s medlemmer på flere områder,” siger Klaus.

Han har i sit tidligere virke blandt andet beskæftiget sig meget med det fysiske arbejdsmiljø, og har undervist i blandt andet arbejdsstillinger. Et område der også er relevant for ESL’s medlemmer. Klaus har også undervist 10 år på fysioterapeutuddannelsen.

Repræsentant i BFA

Klaus har siden 2018 siddet i BFA (Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø) som repræsentant for Rigspolitiet. Han fortsætter i BFA, nu som repræsentant for ESL, og ESL’s formand Michael B. Hansen ser frem til samarbejdet:

”Klaus kender til alt med kroppen og bevægelsesapparatet, hvilket er vigtigt for vores medlemmer. En ejendomsfunktionær kan komme til skade, hvis der ikke er korrekt instrueret i opgaverne. Der kommer til at være mere fokus på arbejdsmiljø, nu hvor vi har fået Klaus som arbejdsmiljøkonsulent. Vi vil blandt andet tage det op på tillidsmandstræf og i andre sammenhænge, og vi vil arbejde for et tættere samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Samtidig får vi glæde af den indsigt Klaus har med sig fra BFA. Vi kunne godt tænke os, at der var mere materiale om arbejdsmiljøforhold for vores medlemmer, og her er der mulighed for at få støtte til det fra BFA, hvilket Klaus har erfaring med fra politiet,” siger Michael B. Hansen.

Klaus har første dag hos ESL den 2. februar, og han vil løbende fortælle om arbejdsmiljø i her i nyhedsbrevet.