Kursus for tillidsvalgte i Midtjylland

I det midtjyske er der den 7. og 8. maj blevet afholdt kursus for tillidsvalgte med deltagelse af ESL-formand Michael B. Hansen samt næstformand Bettina Flittner og den nye AMR-konsulent Klaus Klinge. Vi var 36 personer samlet på Odder Park hotel til to forrygende dage.

På programmet var ESL nyt og faglige sager samt et indlæg fra Klaus om AMR. I det om de faglige sager kunne Bettina fortælle om bortvisningsregler, viden om krænkende adfærd og fratrædelsesregler. Vi gennemgik to cases som gav alle deltagerne god viden.

Der var også et foredrag om at være ”glad med vilje” og alle fik en bog om det med fra kurset. Der er ingen tvivl om at med det rigtige ”mindset” kan man komme langt og få fjernet alle surmulerne på sin vej.

Så havde vi en del mere om arbejdsmiljø, for som alle nok ved, så er AMRén den vigtigste i et firma, for AMRen sørger for, at alle går raske hjem.

Esben Dahlgaard fra Lejerbo og som også er med i Miljø- og oplysningsudvalget, stod for en lektion om hvordan de får alle nyansatte i Lejerbo undervist i arbejdsmiljø og så havde René Buhl Christensen og Ivan Søgaard (begge også med i Miljø- og oplysningsudvalget ) indlæg om arbejdsmiljøcase og lokalaftaler.

Arbejdsmiljøprisen, kaldet Robert Andersen-prisen, blev overrakt til Thorfinn Abilgaard fra Kollegiekontoret i Aarhus for hans indsats det sidste års tid.

Klaus Klinge, den nye AMR-konsulent ved ESL havde tid til at gennemgå en masse grundlæggende som alle AMRér og TRér har brug for at vide. Der er ingen tvivl om at netop arbejdsmiljøarbejdet er så vigtigt for os alle.

Vi havde et oplæg med positivlisten, hvor René Buhl Christensen gennemgik den app. hvor man kan finde kursusmulighederne. Det kan ikke siges tit nok, brug nu jeres muligheder for efteruddannelse. Kassen med midler til dette, bugner af penge og husk at det er en rettighed og at I selv bestemmer hvad I vil uddannes i.

Morten Skov, som udover at være formand for Medlemshvervnings-udvalget (MHU) også er med i bestyrelsen i midt og hovedbestyrelsen ESL, fortalte om det arbejde som MHU har arbejdet med det sidste års tid og fremlagde en velkomst folder samt det hjælpeværktøj til TRér som gerne snart skulle komme på hjemmesiden. Medlemshvervning er vigtigt at få sat i gang, da alt for mange ikke melder sig ind i den fagforening som repræsenterer det fag de arbejder i. Det er næsten synd for dem som ikke er med, for hvis de får en arbejdsskade eller en faglig sag på halsen, for de har ikke en chance i systemet, hvis de ikke er med i ESL.

”Stå stærkt – stå sammen – stå rigtigt” sloganet blev luftet og blev taget godt imod. Alle deltagere fik en t-shirt med sloganet på. Plakater følger senere.

 

Sidste mand, der havde ordet, var Dennis Laursen, lokal formand for midt og han kunne bl.a. fortælle om at de nye krav til overenskomsten snart skal stilles og at TRér indkaldes til møde om det i juni. Til september kommer der to 55plus møder. Et i Aarhus og et ude vest på.

Dennis fortalte også om de nye lokaler, som han og Carsten er flyttet ind i. De ligger i samme bygning men i stedet for, at der er indgang i gavlen, så skal man om på siden af bygningen og finde indgang M.

Til sidst sagde Miljø- og oplysningsudvalget farvel til Torben Dahlhoff Mikkelsen, som går på pension og derfor udtræder af udvalget. Der skal vælges en ny til generalforsamlingen til november, og vi opfordrer alle interesserede til, at give lyd til formanden for udvalget, Henri E. Olesen

Miljø- og oplysningsudvalget håber at se rigtig mange tillidsvalgte næste år. Et kursus som dette er guld værd og giver god viden og vidensdeling.

Se billeder fra kurset her.