Vi forhandler din overenskomst med din arbejdsgiver

Ejendomsfunktionærernes Fagforening forhandler din overenskomst med din arbejdsgiver. Derfor har vi et indgående kendskab til dine rettigheder og de vilkår, du møder i din hverdag som ejendomsfunktionær. Vi ved præcis, hvad du skal have i løn, tillæg og pension. Det er nemlig aftalt i overenskomsten. Vi kender også dine rettigheder i forbindelse med ferie, barsel, sygdom, arbejdsskader, uddannelse og meget mere.

Hvem har vi overenskomst med?

Ejendomsfunktionærernes Fagforening har overenskomst med både større og mindre virksomheder og boligselskaber i Danmark – og med stat og kommuner. Hvis du er i tvivl om der er overenskomst på din arbejdsplads eller hvilken overenskomst, du er dækket af, er du altid velkommen til at kontakte os.

  • Overenskomst for ejendomsservice bliver indgået mellem Ejendom – og Servicefunktionærernes Landssammenslutning ( ESL ) og Boligselskabernes Landsforening (BL). Overenskomst for ejendomsservice dækker langt det største område inden for ejendomsfunktionærer: gårdmænd, varmemestre, ejendomsserviceteknikere og ejendomsmedhjælpere. Den er omfattet af aftalegrundlaget om “Regler for arbejdsforholdenes ordning i kooperative virksomheder”, der er indgået mellem LO i Danmark og Kooperationen (Den kooperative Hovedaftale).
  • Den private Mønsteroverenskomst dækker ejendomsfunktionærer, der er ansat på de private ejendomme, andelsboligforeninger, ejerforeninger og ejendomme, som administreres af administrationsselskaber. Denne overenskomst følger i stort omfang den overenskomst, der er aftalt med Boligselskabernes Landsforening.
  • Ejendomsfunktionæroverenskomst mellem DI (SBA) og ESL dækker medarbejdere, der udelukkende er fast beskæftiget på en eller flere selvstændige ejendomme.
  • Overenskomsterne på statens område bliver indgået med Finansministeriet og gælder for medlemmer, der er beskæftiget ved forskellige statsinstitutioner.
  • Der findes en del andre overenskomster for ejendomsfunktionærer. De bliver indgået med en række administrationsselskaber for private ejendomme og med pensionskasser for ansatte på deres ejendomme.

 

Er der ikke overenskomst på din arbejdsplads?

Bliver du ansat i et firma uden overenskomst, har du ikke automatisk krav på for eksempel løn under sygdom, arbejdsmarkedspension, feriefridage, udvidet barsel, uddannelse, betaling ved barns sygedag, tillæg og almindelige lønstigninger.

Faktisk vil du kun være omfattet af det som står i din ansættelseskontrakt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os inden du indgår aftalen om et job, så vi kan hjælpe dig med at få dine rettigheder beskrevet i ansættelseskontrakten fra starten.

Vil du vide mere om løn og overenskomster?

Kontakt os for mere information om løn og overenskomst for ejendomsfunktionærer:

Telefon 38777000 Mail esl@forbund.dk

Løn & Overenskomst
Løntabeller og Overenskomster

Her kan du hente løntabeller og overenskomster som PDF

FAQ: Løn
Forstå din lønseddel

Hver måned får du din lønseddel. Det er din oversigt over, hvor meget du får udbetalt for dit arbejde, hvad der er trukket i skat mv.. Lønsedlen er din kvittering for den løn, du får.

FAQ: Løn
Får du den rigtige løn?

Find ud af, om du får det rigtige i løn med vores tjekliste.

Fordelene ved et medlemsskab

Fagforening
Rådgivning
Forsikring og pension
Kontantrabat