FAQ: Forstå din lønseddel?

Hver måned får du din lønseddel. Den forklaring på, hvor meget du får udbetalt for dit arbejde. Lønsedlen er samtidig din kvittering for den løn, du får.

Der skal altid stå dit navn, adresse, CPR-nummer og lønperiode på din lønseddel. Derudover skal der stå navnet på din arbejdsgiver, adresse, CVR-nummer samt lønsedlens dato.

AM-bidrag står for arbejdsmarkedsbidrag. AM-bidrag er en skat på 8% af din løn, som din arbejdsgiver betaler til SKAT for dig. På din lønseddel kan du se, hvilket beløb du får trukket 8% af. AM-bidrag bliver trukket fra din løn inkl. dine tillæg, efter at både dit eget pensionsbidrag og ATP er trukket fra. AM-bidrag bliver trukket før din A-skat.

Din arbejdsgiver skal betale skat af din løn på dine vegne. Det hedder A-skat. På din lønseddel kan du læse, hvilket beløb du bliver trukket i skat, samt hvor mange procent af din løn, du betaler i skat.

A-skat regnes ud fra din grundløn plus tillæg, minus dit eget betalte pensionsbidrag, ATP, AM-bidrag og dit personlige fradrag.

ATP betyder Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP er en lovpligtig pensionsopsparing, som sikrer, at man får et tillæg til sin folkepension.

Betalingen til ATP foregår ved, at virksomheden betaler 2/3 af bidraget, mens den ansatte betaler den sidste 1/3. Din tredjedel bliver trukket fra din løn, og du kan se det på lønsedlen.

Hvor meget der hver måned bliver sat ind på din ATP-opsparing afhænger af, hvordan du er lønnet. Hvis du fx arbejder fuldtid og er månedslønnet, vil du hver måned få sat 284 kr. (gældende for 2017) ind på din ATP-opsparing.

Eksempel: Er du fuldtidsansat, vil der hver måned blive trukket ca. 95 kr. fra din løn til din ATP-opsparing om måneden. Din arbejdsgiver vil samtidig sætte 189 kr. ind på din opsparing. I alt bliver der altså hver måned sat 284 kr. ind.

På din lønseddel står der ofte et beløb for din bruttoløn og et beløb for din nettoløn. Bruttoløn er din løn FØR skat. Nettoløn er din løn EFTER skat.

På din lønseddel står der ofte et beløb for din bruttoløn og et for din nettoløn. Bruttoløn er din løn FØR skat. Nettoløn er din løn EFTER skat.

Er du månedslønnet vil der stå en grundløn på din lønseddel. Grundlønnen er før tillæg, og inden der bliver trukket skat m.m. Hvis du er ansat på fuld tid, vil dit timetal stå sammen med din grundløn. Dit typiske timetal som fuldtidslønnet hedder 160,33 timer. Det kan variere afhængig af fx din overenskomst, eller hvis du har aften- og/eller natarbejde.

Viser hvilken dato, din løn er til rådighed på din konto.

Når det handler om timeantal, regnes det ud i enheder. En times arbejde svarer til en enhed. Enheder kan også være kilometer eller kroner.

På din lønseddel kan du se, hvilket beløb du får indsat på din feriepenge-opsparing hver måned. I bunden af din lønseddel kan du ofte se det samlede beløb, du har sparet op i feriepenge før skat. Der er særlige regler for det første år, du er ansat.

Der findes to typer feriepenge:

Ferie med løn:

Hvis du har ret til ferie med løn, får du udbetalt din normale løn, når du holder ferie. Derudover har du krav på minimum 1% af din samlede løn i ferietillæg. Tillæggets størrelse kan variere og er afhængigt af hvilken overenskomst, du er ansat på. Tillægget bliver typisk udbetalt 1. maj.

Feriegodtgørelse:

Får du ikke løn under ferie, optjener du typisk 12,5% af din løn henover året. Beløbet svarer til 5 ugers ferie med løn. Optjeningsprocenten kan variere afhængig af din overenskomst. Din feriegodtgørelse bliver udbetalt, når du vælger at holde din ferie. Det er et lovkrav, at hvis du ikke har ret til ferie med løn, skal din arbejdsgiver indbetale feriegodtgørelse.

Den nye ferielov

Med overgangen til den nye ferielov kan der være sket ændringer på din lønseddel eller ske ændringer. I nogle tilfælde vil f.eks. ferietillægget fremgå anderledes af lønsedlen, eller der kan være eller komme ændringer i forhold til opgørelsen af antallet af feriedage. Da hvert lønsystem har sin egen måde at lave lønsedlen på, skal du – hvis du er i tvivl – tale med dit lønkontor eller lønbogholderi, da de vil kunne vejlede dig i, hvad de eventuelle ændringer på lønsedlen betyder.

SKAT beregner dit fradrag dels ud fra de oplysninger, som SKAT har om dig og dels ud fra de informationer, som du giver din arbejdsgiver til brug for udbetaling af din løn. Din arbejdsgiver får automatisk oplysning om fradragets størrelse. Når din løn bliver udbetalt, vil fradraget være modregnet i de løndele, som du skal betale A-skat af.

Som udgangspunkt bruger din arbejdsgiver dit hovedkort, men det er dit ansvar som medarbejder at fortælle, hvis din arbejdsgiver skal bruge bikortet. Hvis din arbejdsgiver bruger dit hovedkort, bliver dit fradrag brugt. Man kan kun bruge hovedkortet hos én arbejdsgiver ad gangen. Det betyder, at hvis du får f.eks. får løn fra to forskellige arbejdsgivere, skal den anden arbejdsgiver bruge dit bikort. Med bikortet benytter arbejdsgiveren ikke dit fradrag, da dette kun viser din skatteprocent.

Du kan få fradrag for mange forskellige ting. Udgifter til a-kasse, fagforening, befordring eller renteudgifter er typiske eksempler på ting, du kan trække fra. Du kan se dit personlige fradrag på din forskudsopgørelse på skat.dk.

De fleste lønsedler dækker en periode på en måned. Nogle dækker dog kun en uge eller en 14-dages periode.

Den betaling, du får, kan være både forud- og bagudbetalt.

Eksempel: Hvis du er bagudbetalt, kan en lønperiode f.eks. være fra den 15. august til den 14. september. Det, du tjener i den periode, får du udbetalt til din bankkonto i slutningen af september. 

Står for normalarbejdstid. Det er det timeantal, som du har aftalt med din arbejdsgiver inden eventuel overtid.

Har du har arbejdet over, vil du kunne se, hvor mange timer du har i overtid på din lønseddel. Du kan også se hvilke tillæg, du har fået, din timeløn for dit overarbejde samt det samlede beløb, du har optjent ved overarbejde.

Din pension står ofte under flere forskellige poster på din lønseddel. Der kan både stå AM-pension firma og AM-pension egen.

Forskellen mellem de to er, at din arbejdsgiver betaler en del af din pension, og du selv betaler en del. Tommelfingerreglen er, at cirka 2/3 af din pension betaler din arbejdsgiver, mens du selv betaler 1/3.

Pensionen bliver beregnet som en procentdel af din løn og bliver opgjort før AM-bidrag og skat. Hvilken procentsats og hvilke løndele der beregnes pension af, er ofte fastsat i overenskomsten.

Din del bliver derefter trukket fra din løn, og både din og din arbejdsgivers andel bliver sat ind på pensionsordningen.

Sats kan henvise til forskellige poster på din lønseddel. Det kan både henvise til en bestemt procentsats, der går til din pension, eller hvor mange kroner du får i timen for dit arbejde.

Er du timelønnet, vil der på din lønseddel stå, hvor mange timer du har arbejdet (enheder), hvad du får i timen (sats), og hvor meget det så bliver i alt (f.eks. beløb).

Eksempel: 120 timers arbejde på en måned til 135 kr. i timen svarer til 16.200 kr. i bruttoløn.

Tillæg kommer i en række forskellige former. Nogle af de mest almindelige er:

Overtid: Arbejde udover den normalt aftalte arbejdstid.

Anciennitetstillæg: Hvis du har arbejdet samme sted i nogle år, kan det være, at du bliver belønnet med et tillæg oven i din løn.

Personligt tillæg: Du kan måske forhandle dig til et personligt tillæg oven i din grundløn fx på grund af en ekstra krævende arbejdsopgave, du udfører eller nogle kvalifikationer, som du har opnået.

Er du i tvivl om dine tillæg, kan du tjekke din overenskomst, tale med din tillidsrepræsentant eller kontakte os.