GENERALFORSAMLING MIDTJYLLAND

DEN 6. NOVEMBER 2023

Indkaldelse til generalforsamling I Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland
Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Mandag, den 6. november 2023 kl.: 17.00

På Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand


Indkaldelse i henhold til § 4 stk. 4 i vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland.

Forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til Fagforeningens kontor, Søren Frichs Vej 38 K, Åbyhøj eller på mail til: dzl@forbundet.dk senest, den 16.oktober 2023.

Fra medio oktober måned kan du se dagsorden, beretning, regnskab og budget på vores Facebook, samt på hjemmesiden: www.ejendom-midt.dk

Hvis du ønsker ovenstående materiale tilsendt, kan du kontakte os på kontoret.

Ønsker du at deltage i fællesspisningen på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig til kontoret på tlf.: 70 15 04 50 eller på mail til: dzl@forbundet.dk senest den 27. oktober 2023


Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ejendom – Midtjylland