Hvad sker der efter Store bededag er afskaffet?

Nu er vi kommet ind i året, som bliver det første efter Folketingets afskaffelse af Store bededag.

Formålet med at afskaffe Store Bededag er at øge arbejdstiden med en ekstra arbejdsdag om året, og fra i år, er Store bededag en helt almindelig hverdag. Det betyder, at hvis du hidtil har haft ret til at holde fri eller ret til at få kompenserede frihed for arbejde på Store bededag bortfalder denne ret.

Forøget arbejdstid

Med afskaffelsen af Store bededag er din årlige arbejdstid blevet en arbejdsdag eller 7,4 timer længere, hvis du er fuldtidsansat. Er du deltidsansat stiger arbejdstiden forholdsmæssigt efter, hvor mange timer, du er ansat.

Den ekstra arbejdstid kan en arbejdsgiver vælge at placere på den dag der tidligere var Store bededag eller på et andet tidspunkt.

Har du ikke hidtil haft særlige rettigheder på Store bededag, stiger din arbejdstid ikke. Det kan for eksempel være hvis helligdage ikke er medregnet i din årsnorm.

Alle aftaler om store bededag bortfalder

Hvis der er særlige aftaler om Store bededag, er disse nu bortfaldet. Dette gælder også aftaler om Store bededag i overenskomster. Der kan indgås nye aftaler med arbejdsgiver om den dag der tidligere var Store bededag.

Løn

I forhold til løn får alle, der arbejder på den dag, der tidligere var Store bededag, nu løn for dagen efter de almindelige regler.

Den ekstra løn for en fuldtidsansat svarer til en kompensation på 0,45% af årslønnen. Den ekstra aflønning for deltidsansatte vil forholdsmæssigt være den samme. Det er arbejdsgiver der bestemmer om løntillægget på 0,45 % udbetales månedligt eller to gange årligt i maj og august.

For timelønnede gælder, at der betales med den almindelige løn.

Afskaffelsen af Store bededag har samme konsekvenser for lærlinge og elever som for andre lønmodtagere.

FH har lavet en samlet oversigt med spørgsmål og svar om alle forhold for ansatte efter afskaffelsen af store bededag.

Du kan læse den her.