Overenskomstforhandlinger 24 for det offentlige område er afsluttet

OK-24 forhandlingerne er afsluttet både på det statslige, kommunale og regionale område.

De medlemmer af ESL som er på en overenskomst inden for stat eller kommune, som er de områder hvor ESL har overenskomster, vil i starten af april 2024 modtage en mail med link til afstemning om overenskomsterne.

Et 2-årigt forlig blev indgået på det statslige område mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Man aftalte den samlede økonomiske ramme i den 2-årige periode er 8,8 %.

På det kommunale og regionale område fulgte man resultatet på statens område og aftalte også her en økonomisk ramme på 8,8 % over en 2-årig periode.

På statens område kommer stigningerne til udbetaling i april 2024, april 2025 og november 2025. På det kommunale område vil det være april 2024 og oktober og november i 2025.

På begge områder gælder, at man har aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025, hvor man ser på hvordan lønudviklingen har været på henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked og drøfter hvordan man håndterer en eventuel ubalance. Der vil dog ikke være nogen der går ned i løn.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ESL.

Du kan se forligene på henholdsvis statens og det kommunale område ved at følge nedenstående links.

Forlig OK-24 på statens område:

Forlig OK24 (medst.dk)

Forlig OK-24 på det kommunale område:

Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2024