Flere muligheder for at få tilskud til lærlinge

Der er brug for flere ejendomsserviceteknikere ude i boligselskaberne, og derfor er der god grund til at se på de muligheder boligselskaberne har for at få tilskud til lærlinge. Er der en åbning for en lærlingeplads på din arbejdsplads? Så gør gerne dit boligselskab opmærksom på muligheden for tilskud.

ESL Elevfond giver tilskud til boligorganisationer, der indgår en uddannelsesaftale med en ungdomselev. Når et boligselskab tager en ejendomsserviceteknikerelev (under 25 år), er der mulighed for at selskabet kan søge et tilskud på 50.000 kr. hvert år pr. lærling i de tre år og tre måneder uddannelsen varer. Der kan maksimalt udbetales et tilskud på 150.000 kr. pr. elev. De 10 største boligorganisationer kan søge tilskud til tre elever årligt, mens de øvrige kan søge til to elever hvert år.

Ansøgningerne behandles af en bestyrelse i elevfonden, som består af repræsentanter fra ESL og Dansk Erhverv.

Ny forsøgsordning under BL-området

Udover den ovennævnte faste tilskudsordning, er der i den seneste overenskomst med Dansk Erhverv oprettet en ny forsøgsordning med mulighed for tilskud til lærlinge over 25. Både den faste ordning og forsøgsordningen gælder kun boligorganisationer under BL.

Forsøgsordningen løber til udgangen af 2024. I forsøgsperioden kan man søge tilskud til lærlinge mellem 25 og 28 år.

Tilskuddet kan maksimalt være op til 50.000 kr. uanset hvor lang tid den pågældende lærling er i lære. Tilskuddet har ikke indflydelse på den faste ordning, som er beskrevet ovenfor.

Der er afsat 500.000 kr. i forsøgsperioden. Tilskuddet skal søges i forsøgsperioden, og kan tidligst udbetales i 2025 pga. fondens udbetalingsregler.

Efter forsøgsperioden bliver ordningen evalueret i forhold til om det skal være en permanent ordning.

Gør opmærksom på tilskudsmuligheder

”Vi har i den grad brug for at få flere uddannede ejendomsserviceteknikere. Derfor er det vigtigt at boligselskaberne er opmærksomme på, at de kan søge tilskud til ungdomslærlinge og året ud også til lærlinge over 25 år. Det skulle gerne være med til at få flere til at se mulighederne i at tage lærlinge fremover. Så hvis du ser en åbning til at tage en lærling på din arbejdsplads, så mind din arbejdsgiver om, at de kan søge tilskud,” siger ESL’s formand Michael B. Hansen.