Værdier og samarbejde skaber resultater

Ejendomsfunktionærerne hos Alboa i Aarhus har en meget aktiv faglig klub, der arbejder tæt sammen med den lokale fagforening, landsforbundet og ledelsen i Alboa. Åbenhed og dialog er kodeordene for arbejdet i klubben, og det rækker helt ud til beboerne.

Studieture, kurser, generalforsamlinger, sociale arrangementer og ikke mindst kommunikation til og mellem kollegaerne i Alboa er eksempler på nogle af de aktiviteter, der foregår i den faglige klub. Jimmi Lytje er formand og har været med i 18 år, og han mener, at den høje aktivitet og gode dialog mellem medlemmer, fagforening og ledelse er med til at få hverdagen til at fungere godt.

Jimmi Lytje (tv.) sammen med driftchef Ib Andersen (Alboa) efter at have underskrevet lokalaftale.

Åbenhed fra klubmøder

”Vi holder møder hver måned, hvor vi tager os af sager, og hvad der opstår i dagligdagen såsom arbejdsmiljø, uddannelse, samarbejde og hvad der ellers er vigtigt for vores medlemmer. Efter møderne sender vi altid referat ud til alle ejendomsfunktionærer i boligselskabet. Vi sender også referat til dem, der ikke er medlem af fagforeningen. På den måde ved alle, hvad der sker, og ikke-medlemmer kan se, hvad de går glip af,” siger Jimmi Lytje.

I Alboa er det vigtigt for alle at være tæt på beboerne i de enkelte afdelinger. Det er der enighed om mellem ejendomsfunktionærerne og ledelsen.

”Vi prøver at skille os ud fra andre boligforeninger. Vi har lokale kontorer i de enkelte afdelinger, så vi kender beboerne og tager os tid til at tale med dem. Her kommer service før økonomi, og det er vigtigt for os at fastholde også i klubarbejdet,” siger Jimmi Lytje.

Derfor er der også tæt kontakt til kollegaerne. Den årlige generalforsamling er med spisning på en kro, og derudover bliver der holdt sociale arrangementer i forbindelse med faglige aktiviteter et par gange om året. Det er med til at skabe god stemning og sikre, at alle kan få talt godt sammen.

Dialog med ledelsen

I de år Jimmi Lytje har været med i klubbestyrelsen, har der næsten altid været en god dialog med ledelsen i Alboa, og det er vigtigt, for at skabe en god arbejdsplads for alle.

”Vi har en god dialog i dagligdagen, og vi er med i udvalg, der arbejder med for eksempel IT-politik, grøn energi og beslutninger om kontortider. Vi har kvartalsmøder uden dagsorden, hvor vi kan stille alle de spørgsmål vi har. Den åbne måde at gøre det på, er med til at skabe en god stemning og i sidste ende gøre Alboa til et godt sted at bo for beboerne. Jeg vil sige, at vi har et historisk godt samarbejde mellem klubben, den lokale fagforening, landsforbundet og ledelsen,” siger Jimmi Lytje.

Hans råd til andre faglige klubber er et være synlige og åbne, for det skaber resultater.

”Lad være at sige nej, hvis nogen kommer med en ny idé. Vær nysgerrig og samarbejd på tværs over hele linjen. Man kan altid lære noget af hinanden. Derfor deltager vi også på kurser i fagforeningen og på LO-skolen, hvor vi møder mennesker fra andre fag. Det giver mulighed for at lære noget nyt,” siger Jimmi Lytje.

Fakta om faglige klubber

Som en del af overenskomsten på BL-området er det aftalt, at klubberne årligt får et beløb udbetalt fra arbejdsgiveren per ansat ejendomsfunktionær til faglig aktivitet. Sociale aktiviteter kan finde sted i forbindelse med faglig aktivitet. Det kan eksempelvis være ved klubmøder, generalforsamlinger og lignende. Faglig aktivitet kan eksempelvis være oplysning om overenskomstresultater, orientering ved fagforeningen, årets gang i klubben eller information om nye tiltag på arbejdspladsen m.v. Hvis man er i tvivl, om en aktivitet er faglig, kan man altid henvende sig til den lokale fagforening.