ESL klar til selvstændighed med formandskab

ESL har genvalgt formandskabet med Michael B. Hansen som formand og Bettina Flittner som næstformand. Det skete på et ekstraordinært delegeretmøde den 17. november 2023.

Det ekstraordinære delegeretmøde blev holdt for at få de sidste elementer på plads forud for etableringen af ESL som selvstændigt fagforbund. Der blev blandt andet stemt om en række vedtægtsændringer, der var nødvendige for at ESL fra 1. januar 2024 er et selvstændigt forbund. Alle vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget af de 49 delegerede. Dermed er ESL nu et selvstændigt forbund med egen hovedbestyrelse og formandskab.

 

 

Dernæst skulle der vælges formand, næstformand og hovedbestyrelsesmedlemmer. Michael B. Hansen og Bettina Flittner blev enstemmigt valgt som henholdsvis formand og næstformand, og det samme gjorde de opstillede til hovedbestyrelsen, som nu består af:

Michael B. Hansen (ESL) og Bettina Flittner (ESL), Bo Kjærulf (EFK), Henning Lind (EFK), Morten Hemmingsen (EFK), Kim Corlin (EFK), Holger Hansen (EFK), Claus Weichel (EFK), Rasmus Schoop (EFK), Torben Knudsen (Nordjylland), Jan Boel Simonsen (Nordjylland), Dennis Zarp (Midtjylland), Carsten Jervild (Midtjylland), Morten Skov (Midtjylland), Kresten Binns (Syddanmark) og Åge Kjærgaard (Syddanmark).