Servicemail fra dit fagforbund

Vi nærmer os årsskiftet, og det betyder, at ESL bliver et helt selvstændigt fagforbund for alle vores medlemmer, der arbejder inden for ejendomsservice.

Vi er i fuld gang med at få det sidste til at falde på plads inden vi forlader Serviceforbundet og fra den 1. januar 2024 er selvstændigt forbund.

Det betyder ikke de store ændringer for dig som medlem, men for at du er opdateret på hvad der sker, får du her en servicemail, der fortæller mere om, hvordan du skal forholde dig.

 

Bettina Flittner og Michael Bovbjerg Hansen er den daglige ledelse i ESL.

Som selvstændigt forbund vil ESL komme tættere på dig som medlem. Vi vil gerne have vores medlemmer i fokus, give den bedste rådgivning og høre hvilke emner der er relevante for dig og dine kollegaer ude på arbejdspladserne.

Det er ESL, der forhandler din overenskomst, og det er ligeledes her du får hjælp, hvis du har spørgsmål til ansættelse, tvister på arbejdspladsen, arbejdsmiljø eller andre områder i forhold til dit arbejde.

Du beholder de samme fordele, som du har haft hidtil, samtidig med, at du får en endnu mere fokuseret fagforening.

Fremover vil du modtage nyhedsbreve fra os. Nyhedsbrevet bliver en af vores vigtigste informationskanaler til dig som medlem af ESL. Det afløser det nyhedsbrev, du hidtil har fået fra Serviceforbundet.

Det første ”rigtige” nyhedsbrev udkommer i december. I de kommende nyhedsbreve vil vi fortælle mere om, hvad der sker i ”det nye ESL”.

Vi glæder os til at fortsætte samtalen med alle vores medlemmer ude i lokalafdelingerne, som har den daglige dialog med dig som medlem.

Har du nogle input, ideer, emner indenfor vores branche som du gerne vil høre mere om eller lignende til nyhedsbrevet, så hører vi gerne fra dig.