FAQ: Arbejdsskade

Her kan du læse om reglerne i forbindelse med arbejdsskader og sygdom efter en arbejdsskade.

Hvis du får en arbejdsskade, får du hjælp af Serviceforbundets eksperter, som kender dine rettighed og kan rådgive dig, så din sag bliver korrekt behandlet.

Smitte med COVID-19, også kaldet coronavirus, er som udgangspunkt ikke en arbejdsskade. Det skyldes, at der er en betydelig risiko for at blive smittet uden for arbejdssituationen, og at det derfor ikke kan sandsynliggøres, at smitten er en følge af arbejdets forhold. Det vil gælde ved de fleste tilfælde af COVID-19. Smitte med COVID-19 vil dog i nogle tilfælde efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade.

For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade, skal det kunne sandsynliggøres, at man har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at man er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

Det er ukendt hvilke konsekvenser coronavirus kan have på længere sigt, og sygdommen bør derfor anmeldes af egen læge til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis ét af disse forhold gælder for dig. Det er imidlertid dig selv, der skal sandsynliggøre, at du er blevet smittet på dit arbejde.

En arbejdsskade kan være en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

  • En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.
  • En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Det er vanskeligt at få anerkendt stress som en arbejdsskade, fordi stress og depression ikke er på Erhvervssygdomsfortegnelsen, som er listen over sygdomme der kan anerkendes.

Erhvervssygdomsudvalget har dog vurderet, at stress kan udvikle sig til depression efter længere tids psykisk belastning på arbejdet. Det kan for eksempel ske, hvis du har været udsat for meget høje krav på dit arbejde, manglende social støtte fra kolleger og ledelse eller et konstant stort pres. Sager om stress kan derfor forelægges for Erhvervssygdomsudvalget.

Hvis du bliver syg af stress på grund af dit arbejde, bør du inddrage din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant og kontakte Serviceforbundet.  I fællesskab kan der findes en løsning, så du ikke føler, at du står alene med problemet.

Hvis du får en arbejdsulykke eller har mistanke om, at du har fået en sygdom på grund af dit arbejde, er det vigtigt at skaden bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du skal kontakte din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Du skal også ringe til Serviceforbundets eksperter på telefon 70 15 04 00.

Sammen vil vi hjælpe dig med at få anmeldt arbejdsskaden på den rigtige måde.

Når Serviceforbundets eksperter skal hjælpe med din sag, skal du give dem en fuldmagt.

Du kan hente fuldmagten til arbejdsskadesager her

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde en arbejdsulykke og din læge har pligt til at anmelde en erhvervssygdom. Du kan få hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant og Serviceforbundet.

Du kan også selv anmelde skaden, men vi anbefaler, at du får rådgivning hos vores eksperter først.

Når din skade er anmeldt, får du automatisk en kvittering i din e-Boks.

Det kan det være i nogle tilfælde.

I nogle af de sager som er blevet ført har det haft betydning, om det er virksomheden, der har arrangeret festen eller arrangementet, eller om det fx er en personaleklub. Det kan også have betydning, om det er virksomheden eller medarbejderne selv, der betaler for arrangementet, om chefen er til stede, om der er noget fagligt indhold osv.

Ring til Serviceforbundets eksperter på telefon 70 150 400, hvis du eller en kollega kommer til skade under et arrangement i firmaet, og I er i tvivl, om det er en arbejdsskade.

Ud over skader kan der også opstå situationer, som kan få andre konsekvenser for din ansættelse.

Du kan læse mere om de forskellige situationer her