FAQ: Ferie

Vi har fået ny ferielov 1. september 2020. Ferieåret starter nu den 1. september, og du optjener 2,08 dages ferie om måneden, som du kan holde med det samme og senest den 31. december året efter.

Du optjener ret til fem ugers ferie om året. Det svarer til 2,08 dag pr. måned.
Optjeningsperioden er 12 måneder. Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder.

Du optjener ferie i perioden mellem 1. september til 31. august. Optjeningsåret er på 12 måneder.

Hele din ferie optjenes over 12 måneder – fra 1. september til 31. august året efter.

Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder – løbende fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år.

Dit ferievarsel vil være det samme som i den gamle ferielov. Det betyder, at din arbejdsgiver stadig skal varsle din hovedferie med 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Du har også stadig krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra 1. maj til 30. september, og du har ret til at kræve, at mindst 4 uger placeres indenfor optjeningsårets 12 måneder (1. september til 31. august).

Med den nye ferielov har du mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan altså holde ferie, inden du har optjent den, hvis I er enige om det.

Stopper du hos din arbejdsgiver, inden du får optjent ferien, kan din arbejdsgiver modregne fridagene i din tilgodehavende løn.

Overgangsordningen medførte, at de feriepenge du optjente fra 1. september 2019 til 31. august 2020 er blevet ”indefrosset”, indtil du når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet af anden årsag.

Dine indefrosne feriepenge er blevet sat ind i en særlig fond, “Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”.

Du får automatisk udbetalt dine indefrosne feriepenge, når du når folkepensionsalderen.

De kan også udbetales, hvis du:

  • får tildelt førtidspension eller fleksydelse
  • går på efterløn
  • flytter permanent til udlandet

Hvis du dør, inden du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de udbetalt til dit bo.

På grund af corona-pandemien har Folketinget dog vedtaget, at en del af de indefrosne feriepenge kan udbetales fra oktober 2020. Det kan du læse mere om her.

Så bliver pengene udbetalt dine efterladte.

Det har ikke nogen betydning for dig, for dine penge er sikret i fonden. Det er fonden, der udbetaler pengene, og du skal ikke have fat i en arbejdsgiver for at få dem.

Ferieloven giver dig mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at ferie du har optjent ud over 20 dage, kan overføres til det næste ferieår (1. september til 31. august). Det er en mulighed, men ikke noget du har ret til.

Bliver du og din arbejdsgiver enige om, at du kan overføre ferie, skal I lave en skriftlig aftale om det.

Der kan være særlige regler i overenskomsten. Derfor anbefaler vi, at du kontakter fagforeningen på telefon 70 15 04 00. Vores eksperter kan rådgive dig om, hvordan du bedst kan få overført din ferie.

Du kan godt blive opsagt, selvom du holder ferie.

Din arbejdsgiver skal kunne bevise, at du har modtaget din opsigelse, selvom du er bortrejst på ferie.

Vi anbefaler altid, at du kontakter fagforeningen, hvis du bliver opsagt. Telefon 70 15 04 00.

OBS: Er du ansat under frisør- og wellnessoverenskomsterne og de tilhørende tiltrædelsesoverenskomster, kan du ikke opsiges i din ferie.

Hvis du ikke har mulighed for at holde din ferie, kan du holde ferie på et senere tidspunkt eller få pengene udbetalt.

Du kan blandt andet få dine feriepenge udbetalt, hvis:

  • du har været syg,
  • du har været på barsels- eller adoptionsorlov,
  • du har arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven,
  • du bliver selvstændig,
  • du har været værnepligtig eller tjeneste i forsvaret,
  • du har været udsendelse for forsvaret eller humanitære opgaver.

Hvis du ønsker at få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie, anbefaler vi, at du kontakter fagforeningen på telefon 70 15 04 00. Vores eksperter kan rådgive dig om dine muligheder.

Du skal have 12,5% af din løn i feriepenge fra din arbejdsgiver.

På borger.dk kan du se, hvor mange feriepenge, du har optjent

Mange medlemmer har ferie med løn. Det skal stå i din ansættelseskontrakt, om du får feriepenge eller ferie med løn.

Hvis du har ferie med løn, får du din almindelige løn, når du holder ferie.

Du har samtidig ret til et ferietillæg på 1% af din løn. Du skal senest have dit ferietillæg udbetalt, når din ferie begynder.

Din hovedferie består af 3 sammenhængende ugers ferie. Den har du ret til at holde mellem 1. maj og 30. september.

Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du splitter din hovedferie op. Du har ret til 3 uger i træk.  Hvis I er enige om det, kan din hovedferie deles op, så du kun holder 10 dage i træk. De sidste 5 dage kan du holde efter 30. september.

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enige om, hvornår du skal holde din ferie, kan din arbejdsgiver bestemme, hvornår du skal holde ferie. Arbejdsgiveren skal dog varsle dig 3 måneder før, du bliver bedt om at holde din hovedferie.

Har du børn i skolealderen, har du ret til at holde din ferie, mens der er sommerferie i dit barns skole.

Hovedferien skal varsles 3 måneder i forvejen. Du har ret til 3 ugers sammenhængende ferie mellem 1. maj og 30. september.

Resten af ferien skal varsles 1 måned i forvejen. Restferien kan placeres både før og efter hovedferien. Du har ret til at holde mindst 5 dage i træk. Du kan aftale med din arbejdsgiver, at dagene holdes enkeltvis.

Holder din arbejdsplads ferielukket i sommerferien, skal du varsles 3 måneder før.

Holder din arbejdsgiver ferielukket uden for hovedferien, skal du varsles en måned før. Det gælder for eksempel ved lukning mellem jul og nytår.

Hvis du stopper på dit arbejde, skal din arbejdsgiver indsætte din feriegodtgørelse på 12,5% ind på din FerieKonto. Dette gælder uanset, om du hidtil har fået løn under ferie eller feriegodtgørelse.

I 2022 falder helligdage og mærkedage sådan:

 Nytårsdag  Lørdag den 1. januar
 Skærtorsdag  Torsdag den 14. april
 Langfredag  Fredag den 15. april
 Påskedag  Søndag den 17. april
 2. påskedag  Mandag den 18. april
 1. maj  Søndag den 1. maj
 Store Bededag  Fredag den 13. maj
 Kristi himmelfartsdag  Torsdag den 26. maj
 Pinsedag og grundlovsdag  Søndag den 5. juni
 2. pinsedag  Mandag den 6. juni
 Juleaften  Lørdag den 24. december
 Juledag  Søndag den 25. december
 2. Juledag  Mandag den 26. december
 Nytårsaften  Lørdag den 31. december

Folketinget har vedtaget, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, kan udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode. Forudsætningen er, at der skal være væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med coronakrisen.

Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Hvis det er nødvendigt for dig at udskyde ferie under disse forudsætninger, skal du aftale det med din arbejdsgiver, men din arbejdsgiver kan også pålægge dig at udskyde din ferie.

Det er et midlertidigt initiativ som følge af coronakrisen. Loven gælder kun ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Der er begrænsede muligheder for at holde ferie, når du er sygemeldt.

Hvis du vil holde ferie, skal du raskmelde dig til din arbejdsgiver og dit jobcenter. Når din ferie er slut, skal du sygemelde dig igen begge steder.

Snak med din sagsbehandler i kommunen, om du kan holde ferie, mens du er syg.

Bliver du syg, før din ferie starter, har du mulighed for at holde ferien på et andet tidspunkt.

Hvis din sygdom er årsag til, at du ikke kan holde din planlagte ferie, kan du holde den på et andet tidspunkt. Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver med det samme og i det hele taget følge de regler, der gælder for sygemelding.

Bliver du rask, inden din planlagte ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Du får dog ikke få erstattet de første fem sygedage.

Du skal give din arbejdsgiver besked om din sygdom med det samme.  Du må ikke vente til fem dage inde i din sygdom.

Du skal have lægelig dokumentation for din sygdom- også for de første fem sygedage, som du ikke får erstatningsferie for.  Lægeerklæringen skal du selv betale. Bliver du rask, inden din ferie slutter, skal du melde dig rask og fortælle, om du ønsker at møde på arbejdet, eller om du vil holde resten af din ferie.