FAQ: Satser

Hvert år reguleres satserne for forskellige ydelser, blandt andet dagpenge, sygedagpenge, flexydelse og efterløn. 

Fuldtidsforsikret 19.351 kr. pr. måned
Deltidsforsikret 12.901 kr. pr. måned
Dimittend, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt) 15.868 kr. pr. måned
Dimittend, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt) 13.836 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikret (91%-sats) 17.609 kr. pr. måned
Fuldtidsforsikret (100%-sats) 19.351 kr. pr. måned

Højeste sygedagpengebeløb 4.465 kr. pr. uge

Ved barsel og pasning af syge børn 4.465 kr. pr. uge

Flexydelse 100% 232.176 kr. pr. år
Flexydelse 91% 211.284 kr. pr. år
Førtidspension enlige (efter nye regler) 232.320 kr. pr. år
Førtidspension gift/samlevende (efter nye regler) 197.484 kr. pr. år
Ressourceforløbsydelse – forsørgere 15.570 kr. pr. måned
Revalideringsydelse – over 30 år 19.363 kr. pr. måned

 Enlig Gift/samlevende
Grundbeløb pr. måned før skat 6.547 kr. 6.547 kr.
Pensionstillæg pr. måned før skat 7.472 kr. 3.800 kr.
Folkepension i alt pr. måned før skat 14.019 kr. 10.347 kr.
Ældrecheck pr. år før skat 18.600 kr. 18.600 kr. til hver
Formuegrænse 93.000 kr. 93.000 til sammen

Mellem 25-120 km 1,98 kroner pr. kilometer
Over 120 km 0,99 kroner pr. kilometer – dog 1,98 kroner i yderkommuner