FAQ: Skat

Hvor meget kan jeg trække fra i skat og hvordan tjekker jeg forskudopgørelsen?

Forskudsopgørelsen

Hvordan tjekker jeg forskudopgørelsen?

En forskudsopgørelse er en oversigt over alt det, der har betydning for, hvor meget du skal betale i skat næste år. Det, der påvirker din skat, er blandt andet din indkomst og dine fradrag.

Hvis SKAT har korrekte oplysninger for næste år, vil din årsopgørelse året efter passe nogenlunde, så du enten kun skal betale et mindre restbeløb eller have lidt penge tilbage. Ved du, at der sker større ændringer næste år, skal du ind og rette i din forskudsopgørelse, så du ikke skal betale mange penge tilbage. Du kan i øvrigt rette i løbet af året, hvis din situation pludselig ændrer sig.

Du får besked i din e-Boks om, at din forskudsopgørelse er åben for Tast Selv. Men ellers kan du gå ind på skat.dk og finde den. Du logger ind med NemID eller det nye MitID.

Husk i øvrigt, at forskudsopgørelsen skuer fremad, og årsopgørelsen ser tilbage. Årsopgørelsen får du i marts, og det er den opgørelse, der viser, hvor meget du har betalt i skat året før, og hvor meget du skulle have betalt. Og så får du enten penge tilbage eller skal betale.

Når du åbner din forskudsopgørelse, har SKAT udfyldt en masse for dig. De udfyldte rubrikker ligger primært i den første del af forskudsopgørelsen. Her kan du se alle de oplysninger, SKAT har. Du bør tjekke, om de er korrekte.

SKAT bruger oplysninger fra dette år til at beregne dine indtægter og fradrag for næste år. Du skal derfor sørge for at rette, hvis du forventer, at din indkomst stiger eller falder meget, hvis der sker store ændringer i dine fradrag, eller hvis der sker helt nye ting i dit liv som for eksempel efterløn, pension, skilsmisse, nyt job, overgang til løn fra SU osv.

Hver rubrik på forskudsopgørelsen har et emne og nummer. Ud for hvert nummer er der et spørgsmålstegn. Når du peger på det, får du en forklaring på rubrikken.

På din forskudsopgørelse har SKAT – på baggrund af din årsopgørelse fra sidste år – typisk sat tal ind i de rubrikker, der handler om din løn, dine renteindtægter og -udgifter, betaling til pensionsordninger, a-kasse og fagforening

Andre vigtige rubrikker kan være kørselsfradrag og rejseudgifter. Hvis du er skilt, skal du måske betale eller modtage børnebidrag eller underholdsbidrag. Er du ledig eller i fleksjob, er det de rubrikker, du skal tjekke. Og hvis du er på efterløn eller pension, er der rubrikker til det.

Der er 2 forskellige opgørelser fra SKAT: en forskudsopgørelse og en årsopgørelse

Forskudsopgørelsen ser fremad mod det kommende år. Den er SKAT’s beregning af din indkomst i det år, der starter efter årsskiftet. Du kan som regel se og rette din forskudsopgørelse i november.

Årsopgørelsen ser tilbage på det foregående år. Den er SKAT’s beregning af den indkomst, du havde i det år, der er gået. Du kan som regel se og rette din årsopgørelse i marts.

Kørselsfradrag

Hvornår kan jeg få kørselsfradrag og hvordan beregner jeg fradraget?

Hvis du har mere end 24 kilometer til og fra jobbet, kan du trække kørsel fra i skat.

Fradraget beregnes ud fra din faktiske rute.

Det er alene afstanden mellem din officielle adresse (folkeregisteradresse) til dit job, der er afgørende. Du kan også få kørselsfradrag, hvis du kører sammen med en anden person, også selvom du ikke selv har nogle udgifter til transporten.

Fradraget skal beregnes ud fra den rute, du rent faktisk kører til og fra jobbet og ikke den kortest mulige rute. Hvis du kører en hurtigere rute, som er lidt flere kilometer end den korteste vej, så er det din faktiske rute, du skal bruge, når du skal beregne dit fradrag.

Hvis du opholder dig et andet sted end din sædvanlige bopæl, for eksempel i sommerhus eller hos familie eller venner, skal du beregne fradraget mellem dit opholdssted og arbejdsplads. Fradraget kan dog ikke være højere end fradraget mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Hvis du kører i tog eller bus, er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med.

Hvis du arbejder på flere arbejdspladser i løbet af et år, skal du indtaste antal dage for hver enkelt arbejdsplads.

Kører du til flere arbejdspladser på samme dag, kan du få kørselsfradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. Det gælder også, hvis du kører til og fra den samme arbejdsplads flere gange dagligt.

I kørselsberegneren på skat.dk uden login i TastSelv kan du angive afstanden fra hjem til arbejdsplads samt antal arbejdsdage med transport, hvorefter fradraget beregnes. Løsningen er god til at få et hurtigt overblik over befordringsfradraget, men i forhold til en ”smart” måde at se og udregne afstanden fra hjem til forskellige arbejdspladser henviser Skat til for eksempel Krak eller Google Maps.

Derimod udregner kørselsberegneren efter login i TastSelv automatisk afstanden fra hjem til arbejdsplads, når du har indtastet adresserne i systemet. Systemet viser også en rutebeskrivelse, som man kender det fra for eksempel Krak eller Google Maps, dog ikke på kort, men ved vejbetegnelser.

Der er ikke et maxbeløb for kørselsfradraget, oplyser SKAT. Men hvis du indberetter kørsel over meget lange afstande, er der skærpede krav til, at du kan dokumentere dit kørselsfradrag.

Du kan IKKE få kørselsfradrag, hvis:

 • din arbejdsgiver betaler transporten
 • du har fri bil til rådighed (firmabil)
 • du kører til og fra dit studie, da SU tæller ikke som løn
 • du kører til og fra et ulønnet praktikophold

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2022 Fradrag pr. km pr. dag for 2021
0-24 km Intet fradrag Intet fradrag
25-120 km 1,98 kr. 1,90 kr.
Over 120 km 0,99 kr. (1,98 kr. i yderkommuner) 0,95 kr. (1,90 kr. i yderkommuner)

Årsopgørelsen

Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat. Din årsopgørelse er normalt klar i TastSelv fra midten af marts året efter.

Du får besked i din e-Boks om, at din årsopgørelse er åben for Tast Selv. Men ellers kan du gå ind på skat.dk og finde den. Du logger ind med NemID eller det nye MitID.

Husk i øvrigt, at årsopgørelsen ser tilbage. Årsopgørelsen får du i marts, og det er den opgørelse, der viser, hvor meget du har betalt i skat året før, og hvor meget du skulle have betalt. Og så får du enten penge tilbage eller skal betale.

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj året efter. Hvis du oplyser inden fristen, og du skal have penge tilbage, vil du få dem udbetalt hurtigere. I de fleste tilfælde sætter SKAT automatisk pengene ind på din konto fra midten af april.

Du logger ind med NemID eller MitID, når du skal se og rette din årsopgørelse.

SKAT får de fleste informationer om dig automatisk fra din bank, arbejdsgiver og SU m.v. Dit kontingent til a-kasse og fagforeningen bliver også automatisk indberettet. Hvis det hele ser rigtigt ud, behøver du ikke at gøre noget.

SKAT har de fleste oplysninger, men dette skal du selv oplyse:

 • Håndværkerfradrag
 • Kørselsfradrag
 • Børnebidrag
 • Ægtefællebidrag
 • Arbejdstøj
 • Gevinst og tab på aktier
 • Udlejning af værelse, bolig og bil
 • Kost og logi og dobbelt husførelse

Der er 2 forskellige opgørelser fra SKAT: en forskudsopgørelse og en årsopgørelse

Forskudsopgørelsen ser fremad mod det kommende år. Den er SKAT’s beregning af din indkomst i det år, der starter efter årsskiftet. Du kan som regel se og rette din forskudsopgørelse i november.

Årsopgørelsen ser tilbage på det foregående år. Den er SKAT’s beregning af den indkomst, du havde i det år, der er gået. Du kan som regel se og rette din årsopgørelse i marts.