Et enstemmigt ja fra OAO’s statslige medlemsorganisationer

Nu er afstemningen på det statslige område afsluttet og i gennemsnit har 92 % af OAO’s statslige medlemsorganisationer stemt ja til OK24 forliget.

OAO har sammen med de øvrige centralorganisationer i staten netop meddelt, at det statslige forlig er godkendt med bravur.

Formanden og næstformanden for OAO’s statslige forhandlingsudvalg, Rita Bundgaard og Lydia Callesen udtaler i den forbindelse: “Vi er stolte over medlemmernes meget store og brede opbakning til OK24 resultatet. OK24 er et super flot resultat. Vi har fået et økonomiske stort løft af lønnen, hvor vi har opnået en meget flot reallønsfremgang, hvor en stor del allerede falder her den 1. april. Med godkendelsen vil forhøjelsen af lønnen komme til udbetaling med lønnen for maj måned.”

Har du nogen spørgsmål eller vil have gennemgået din lønseddel, er du velkommen til at kontakte din lokale afdeling.

Se informationspjece om forhandlingsresultatet her.

Se det samlede overenskomstresultat her.