Bolig Næstved: Godt samarbejde skaber uddannelsesfundament

Claus Kuhre er tillidsrepræsentant i Bolig Næstved. Han har sammen med ledelsen været med til at forme ordningen med en koordinering af uddannelserne sammen med blandt andre Brian Brusen, der er uddannelsesrepræsentant. Muligheden for at udpege en uddannelsesrepræsentant er en del af overenskomsten.

Claus Kuhre ser flere fordele i at have en koordinerende uddannelsesindsats i forhold til medarbejdernes uddannelser, og fortæller her om hvorfor og hvordan de har gjort i Bolig Næstved.

Uddannelsesrepræsentant Brian Brusen og tillidsmand Claus Kuhre, Bolig Næstved

”Det gør, at det er nemmere for vores medlemmer at tilmelde sig en uddannelse. Og jo nemmere det er, jo større er chancen for at man kommer på uddannelse. For det er ellers ikke alle, der kommer afsted. Du kan sammenligne det med, at hvis du står ude i marken og arbejder med et værktøj, der ikke virker, så får du ikke brugt det. Det er det samme med at komme på uddannelse, hvis det er nemt tilgængeligt at melde sig til, kommer du afsted på uddannelse,” siger Claus Kuhre. Claus er glad for, at Bolig Næstved har villet være med til at gøre det nemt, at komme på uddannelse.

Claus Kuhre fremhæver det gode samarbejde mellem ledelse og ham som tillidsrepræsentant, i forbindelse med etablering af uddannelsesfunktionen.

”Det har været en stor fordel, at vi i fællesskab er blevet enige om at samle uddannelsesindsatsen og udpege en uddannelsesrepræsentant, der står for koordineringen og tilmeldingen af medarbejderne, der skal på uddannelse. Det er med til at sikre, at alle får mulighed for at uddanne sig løbende, og gøre brug af de otte dages årlige uddannelse, som er omfattet af overenskomsten,” siger Claus Kuhre.

Forventer resultater i 2024

Claus Kuhre forventer, at de i Bolig Næstved vil kunne se fordelene her i 2024. Ikke mindst i forhold til at få flere til at benytte sig af muligheden for uddannelse.

”Vi er lige gået i gang for alvor, og det er min plan at tage uddannelse og vores model op på vores ejendomsfunktionærmøder, som vi holder for alle ejendomsfunktionærerne i firmaet. Vi skal gerne have flere til at bruge de otte dages kursus hvert år. Det er der foreløbig kun en, der har gjort efter jeg er gået i gang, og vi skal have flere med på det og sørge for at alle bliver opmærksomme på mulighederne,” siger Claus Kuhre.

Han ser en stor fordel i, at man i Bolig Næstved nu har en fælles uddannelsesrepræsentant både for at få sat fokus på den uddannelse alle har mulighed for via overenskomsten og uddannelse af nyansatte. Nyansatte i boligselskabet bliver tilbudt en uddannelsespakke inden for det felt, de skal beskæftige sig med.

”Det er godt at have fokus på begge dele, og der er en fordel i, at jeg har fået firmaet med på det. Derfor vil jeg opfordre andre tillidsfolk og boligselskaber til at tage uddannelse op på samme måde. Der skal ikke andet til end at man nævner det i virksomheden, og får talt om fordelene, der er for begge parter. Ved at koordinere uddannelsesindsatsen er det nemmere at samle en gruppe og for eksempel få et AMU-kursus her på arbejdspladsen. Det gør det billigere for firmaet, og giver et bedre arbejdsmiljø, når folk er på uddannelse sammen Samtidig er det en fordel, at man hele tiden sikrer, at alle er klædt på til de opgaver vi skal løse. Vi bliver bedre til vores arbejde, og firmaet får bedre arbejdskraft. Det er en win-win for begge parter,” siger Claus Kuhre.

Sådan koordineres uddannelserne i praksis

Driftschef Brian Brusen er udpeget til uddannelsesrepræsentant, og han skal hjælpe de medarbejdere, der skal på uddannelse for eksempel som resultat af en aftale fra MUS-samtalerne. Det sker i samarbejde med de enkelte driftsledere i de tre afdelinger, som Bolig Næstved har.

Men faktisk begyndte Brians arbejde med at koordinere uddannelserne i boligselskabet allerede da han blev ansat som driftsleder i 2018.

”Da jeg startede i Bolig Næstved som driftsleder i den ene af vores afdelinger fornemmede jeg, at der ikke blev brugt meget energi på efteruddannelse. Jeg har altid selv værdsat efteruddannelse, og derfor satte jeg efteruddannelsen i min afdeling i system så der altid efter MUS-samtalerne blev samlet op på, hvilke ønsker der var til uddannelse fra de enkelte medarbejdere. Jeg kom selv med nogle forslag og medarbejderne kunne selv komme med deres. Ud fra det lavede vi en femårsplan for hver medarbejder, så det ikke bare blev noget vi kiggede på et år ad gangen,” siger Brian Brusen.

Når der blev ansat nye medarbejdere, blev der ligeledes lavet en plan for, hvad de skulle igennem af uddannelse de næste fire år.

Uddannelse til nu og fremtiden

Konkret er det vigtigt, at der både tænkes i uddannelse, der er relevant for medarbejderen lige nu, og også hvad der er behov for, når en medarbejder gerne vil udvikle sig inden for et bestemt felt på længere sigt.

”Vi siger som udgangspunkt, at halvdelen skal være relevant for det du laver nu og den anden halvdel er det du gerne vil frem til. Vi vil gerne vil levere den bedste service, og derfor skal vi have de bedste medarbejdere, og det kræver, at vi giver mulighed for, at man kan lære noget nyt. Det kan være inden for et fagområde som for eksempel det grønne, eller hvis man har ambitioner om at blive leder. Vi har et aldersgennemsnit blandt medarbejderne, der ligger midt i 50’erne, så det er vigtigt at vi får uddannet de yngre, så de kan tage over. Også derfor er det vigtigt at uddanne medarbejderne løbende,” siger Brian Brusen.

Samarbejde med teknisk skole

Arbejdet med at sætte uddannelsen i system blev en succes og direktøren for Bolig Næstved satte Brian Brusen til at indføre samme model i de to andre driftcentre i Bolig Næstved. I dag er Brian Brusen driftschef og en del af ledelsen i Bolig Næstved, og opgaven med at stå for uddannelse har han taget med sig.

”Nu indsamler jeg ønskerne til uddannelse fra de tre driftcentre efter medarbejdersamtalerne. Der hvor der er fælles ønsker til uddannelse sammensætter jeg et hold og sender dem afsted sammen eller jeg laver en aftale med ZBC om at de kommer her og holder kurset for os. Vi har indgået en full serviceaftale med netop ZBC, der er teknisk skole her i området, som udbyder en stor del af de kurser, vores medarbejdere har brug for, og jeg melder medarbejderne til kurserne direkte hos ZBC, hvilket gør det nemt at håndtere.”

Når medarbejderne kommer tilbage fra kurser, bliver der altid taget en snak med dem om kurset levede op til forventningerne, og er der noget, der skal være anderledes, tages der hånd om det.

”Det er driftslederne, der har den daglige dialog, de sørger for at ønskerne og tilbagemeldingerne kommer til mig, så jeg hele tiden har styr på om kurserne lever op til forventningerne,” siger Brian Brusen.

Opgaven som uddannelsesrepræsentant bruger han omkring 50 timer på om året, så det er ikke et stort ekstraarbejde at koordinere uddannelsesindsatsen.

Fakta fra overenskomsten om uddannelsesrepræsentant

Uddannelsesrepræsentanten kan ifølge overenskomsten udpeges ved lokal enighed mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten i den enkelte virksomhed. Opgaven for en uddannelsesrepræsentant er at bistå boligselskabet og medarbejderne med uddannelsesmuligheder inden for overenskomstens bestemmelser. og herunder være sparringspartner for boligorganisationen og medarbejderne. Herudover kan uddannelsesrepræsentanten bistå boligorganisationen i at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lærlinge til at dække virksomhedens kompetencebehov.