Har du fået dit ferietillæg?

Ferien nærmer sig, og som fastansat ejendomsfunktionær optjener du hvert år fem ugers (25 dages) ferie med løn. Derudover får du ferietillæg, der udbetales to gange årligt, senest har du fået det med lønnen i maj. Så husk at tjekke lønsedlen for maj, så du er sikker på at have fået ferietillægget.

Ferielovens regler gælder for alle ansatte. Hver måned optjener du derfor 2,08 feriedage, hvilket giver de 25 dages ferie om året. Når du er fastansat og har ferie med løn, får du derudover et ferietillæg, der udbetales i forbindelse med lønudbetalingen i henholdsvis maj og august.

Der er forskel på størrelsen af ferietillægget afhængigt af, hvilken overenskomst du er ansat under.

Herunder kan du læse, hvad der er aftalt om ferietillæg i de forskellige overenskomster, der dækker ejendomsfunktionærområdet.

DI-overenskomst

Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår holdes ferie med løn eller ferie med feriegodtgørelse efter medarbejderens eget valg, jf. ferielovens regler herom. Såfremt der holdes ferie med løn, beregnes der tillige feriepenge af eventuelt merarbejde, som udbetales samtidig med ferietillæg.

Jf. ferieloven er ferietillægget 1% af den udbetalte løn, når der ikke er aftalt andet i overenskomsten.

BL-overenskomst

Der udbetales 2,5 % i ferietillæg af den optjente løn. Ferietillægget er pensionsgivende.

Privat Mønsteroverenskomst

Til ejendomsfunktionærer, der holder ferie med løn, udbetales i forbindelse med ferien et kontant ferietillæg på 2,5 % af den i optjeningsperioden 1. september – 31. august udbetalte løn (derunder løn ydet i ferien).

Find overenskomsterne her

Hvis du vil læse mere om feriebestemmelserne i de forskellige overenskomster, kan du finde dem her .

Hvis du ikke har fået udbetalt dit ferietillæg i maj, så kontakt din arbejdsgiver.

Har du generelle spørgsmål til feriebestemmelserne i den enkelte overenskomst, så kontakt din lokale ESL-afdeling.