Elevfonden

Elevfondens hovedformål er at understøtte elevpladser for unge under 25 år, som tager erhvervsuddannelsen som ejendomsservicetekniker.

Når en boligorganisation indgår en uddannelsesaftale med en ungdomselev, kan arbejdsgiveren opnå et samlet årligt tilskud på 50.000 kr. (inkl. øvrige tilskud, herunder arbejdsgivernes elevrefusion) i de tre år og tre måneder, som uddannelsen varer.

Den enkelte boligorganisation kan søge om det årlige tilskud fra 1. juli 2015 for elevaftaler, der er oprettet efter denne dato. Der er i forbindelse med elevfonden nedsat en bestyrelse, der vil behandle ansøgningerne og efterfølgende meddele boligorganisationen om tilskuddet er bevilget. Tilskuddet betales bagudrettet – det vil sige, at første års tilskud først tilfalder boligorganisationen efter ca. 1 år.

Ansøgning foregår via BL’s hjemmeside, hvor der tillige er en vejledning om proceduren m.m.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 aftalte BL og ESL oprettelsen af en elevfond.