Efteruddannelse for ejendomsfunktionærer

Som ejendomsfunktionær har du mange muligheder for videre- og efteruddannelse. Det er vigtigt at du efteruddanner dig, så du er med på det sidste nye inden for faget - også selv om du har mange års erfaring. Og du ret til at få fri til efteruddannelse i op til otte dage om året uden at blive trukket i løn.

Du kan få kurser i for eksempel:

  • Ventilation
  • Tekniske installationer
  • Databasevedligeholdelse
  • Mødeledelse
  • Borgere med misbrugsproblemer

Du kan også dygtiggøre dig i fag som dansk, matematik og IT.
Er du ordblind, er der også mulighed for at få hjælp til at forbedre dine IT- og danskkundskaber.

Du kan få din efteruddannelse betalt

Arbejder du på en arbejdsplads med overenskomst, er der gode muligheder for at få uddannelse betalt via kompetencefondene. Det er en rettighed, som vi har forhandlet hjem til dig i din overenskomst. I overenskomsten med BL har du for eksempel ret til otte dages frihed til efteruddannelse hvert år, når du har været ansat i ni måneder. Kompetencefondene finansiere omkostningerne ved din efteruddannelse, herunder gebyrer, materialeudgifter, transport, overnatning og fortæring. Læs mere om kompetencefondene hos PensionDanmark.