Få hjælp til at tjekke dine læse- og skrivefærdigheder

460.000 danskere mellem 16 og 65 år har mindre gode læse- og skrivefærdigheder og cirka 250.000 lønmodtagere er ordblinde. Derfor har PensionDanmark sammen med Deloitte udviklet hjemmesiden læsogskrivbedre.dk, som er et værktøj til mennesker med de udfordringer samt deres arbejdsgiver, jobcenter, A-kasse, fagforening og uddannelsesinstitution.

Idéen med siden er at åbne for en dialog om det at have læse- og skrivevanskeligheder. Udgangspunktet er 17 spørgsmål om hvordan man bruger læsning og skrivning i sin hverdag, og svarene vil give viden om, hvorvidt det kunne være en fordel at få undersøgt sine læse- og skrivefærdigheder nærmere. Det tager max 10 minutter at besvare spørgsmålene.

Det er ikke en test, men et redskab til at starte en samtale med sin arbejdsgiver, jobcenter eller fagforening om emnet, som for mange kan være svært at tale om.

Mulighed for undervisning

Hvis testen viser, at du med fordel kan få undersøgt læse- og skrivefærdighederne nærmere, kan næste skridt være at tale med din arbejdsplads om det. Sammen kan man I aftale, hvordan I går videre. Til hjælp for samtalen er det muligt at udskrive en anbefaling på baggrund af testen, som du kan tage med til din arbejdsgiver. Hvis du ikke har lyst til at tale med din arbejdsgiver, kan du kontakte eVejledning, som giver uvildig og personlig rådgivning om voksen- og efteruddannelse.

Hvis du vælger at gå videre og få undervisning er der flere muligheder rundt omkring i landet. Blandt andet særlig ordblindeundervisning eller voksenundervisning i dansk (FVU-Dansk). Undervisningen er gratis.

Udbreder kendskabet

 Læsogskrivbedre.dk er gratis tilgængelig for alle borgere. Foreløbig har 2.300 svaret på de 17 spørgsmål, og PensionDanmarks kundechefer har fået positive tilbagemeldinger fra de virksomheder og lokalafdelinger, de har besøgt og præsenteret for værktøjet. VUC og AOF samt Ordblindeforeningen har ligeledes har givet positiv feedback.

Nu skal muligheden udbredes yderligere med en kampagne. Der er blandt andet udsendt et e-boksbrev til 13.000 virksomheder med samlet set 300.000 ansatte. Der er ligeledes kørt en Facebookkampagne rettet mod PensionDanmarks medlemmer.

Hvis du tænker, at du måske kunne have brug for lidt hjælp til at forbedre læse- og skrivefærdighederne, så besøg siden læsogskrivbedre.dk, og tag testen. Det er helt anonymt. På siden er der en let tilgængelig forklaring i tekst og videoform til, hvordan du kommer i gang. Der er også mere information om hvordan du kommer videre, efter du har taget testen.