Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal en gang om året holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet ”Den årlige arbejdsmiljødrøftelse”.

På mødet drøfter I:

  • Er det foregående års mål nået?
  • Hvad vil I fokusere på i det kommende år i forhold til arbejdsmiljøet?
  • Samarbejdsform og mødeintervaller?
  • Mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde?

AT-vejledning og guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse kan hentes her.