Arbejdspladsvurdering

En arbejdspladsvurdering (APV) skal sikre, at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljø og at der løbende løses eventuelle arbejdsmiljøproblemer. Overblikket fra en APV gør det nemmere at målrette, planlægge og prioritere arbejdsmiljøinitiativer.

APV’en kommer ind på alle væsentlige forhold for arbejdsmiljøet

  • Fysiske
  • Ergonomiske
  • Psykiske
  • Kemiske
  • Risiko for ulykker

Kort om kravene til APV

Alle virksomheder med medarbejdere skal udarbejde en APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at det sker.

En APV skal laves minimum hvert tredje år, eller når der sker væsentlige ændringer på arbejdspladsen, som har betydning for arbejdsmiljøet, nye maskiner m.m

En APV skal være skriftlig og omhandle alle væsentlige arbejdsmiljøforhold.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) inddrages i både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og opfølgning af APV.

På virksomheder uden en arbejdsmiljøorganisation (virksomheder med under 10 ansatte), skal ledelse og medarbejdere inddrages og i fællesskab lave APV’en

Inddragelsen skal dokumenteres med en påtegning på APV’en af en leder og en medarbejderrepræsentant

APV’en skal være tilgængelig for alle medarbejdere, ledere og Arbejdstilsynet.

Der skal kunne redegøres for, at virksomheden har været igennem alle elementerne i APV’en.

Du kan læse mere her om APV her