Arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført inden tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanten eller arbejdslederen er valgt eller udpeget. Tilmeldingen foretages af arbejdsgiveren og skal ske til en godkendt udbyder.

Arbejdsgiveren skal betale udgifterne til uddannelsen, herunder rejse- og opholdsudgifter, samt dække tab af indtægt.

Arbejdsgiveren skal herudover hvert år tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, AMO, 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Tilbud og valg af supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal stå i en kompetenceudviklingsplan, som skal være tilgængelig for alle medlemmer af AMO. Virksomheden skal over for Arbejdstilsynet dokumentere, at medlemmer af AMO tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

At-vejledning om arbejdsmiljøuddannelse kan ses her.