Arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljøorganisationen, kaldet AMO, er et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i en virksomhed. Sammen skal I sikre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Virksomheder med 1-9 ansatte

Når I er 1-9 ansatte, skal medarbejdere og ledelse samarbejde om et godt arbejdsmiljø. I skal i fællesskab udføre både daglige og overordnede arbejdsmiljøopgaver, f.eks. arbejdspladsvurdering (APV), årlig arbejdsmiljødrøftelse og kontrol af arbejdsmiljøet.

Når I er 10 ansatte eller flere, skal I oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Er I mellem 10 og 34 ansatte, består AMO af mindst tre personer: En udpeget arbejdsleder, en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en formand, som er arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant.

Er I 35 ansatte eller flere, består AMO af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

De ansatte vælger arbejdsmiljørepræsentanter, der sammen med arbejdslederen danner arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmiljørepræsentanter vælges normalt efter de gældende regler for valg af tillidsmænd for overenskomstområdet.

Genvalg kan finde sted.

Valg og genvalg meddeles arbejdsgiveren gennem fagforeningen.

Arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet som tillidsmænd efter de gældende regler for overenskomstområdet.

AT-vejledning op til ni ansatte klik her

AT-vejledning mindst 10 – 34 ansatte klik her

AT-vejledning mindst 35 ansatte klik her