Bliv klogere på ordblindhed

I Danmark er 5-7 % af befolkningen ordblinde det svarer til mindst 150.000 personer. Derfor har Samarbejdsnævnet lavet et projekt om, hvordan forskellige personer med læse- og skrivevanskeligheder kan håndtere udfordringerne i dagligdagen.

Projektet kan være inspiration for alle og give idéer til, hvordan man kan tackle ordblindhed for den enkelte på arbejdspladsen.

Samarbejdsnævnet har blandt andet besøgt nogle virksomheder, som har gode eksempler på løsninger til hvordan man med læse- og skrivevanskeligheder kan trives på arbejdspladsen. Besøgene har mundet ud i en række videointerview med personer, der fortæller om deres erfaringer.

Du kan se videoerne og læse mere her.

Gode eksempler i videointerviews

Blandt dem, du kan opleve i de forskellige videointerviews om ordblindhed, er Karsten Lauritzen, branchedirektør i DI og tidligere skatteminister. Han er selv ordblind og fortæller i seks videoer, hvordan han har håndteret sin ordblindhed i hverdagen. Han giver gode råd til, hvordan man som ordblind kan klare sig godt i arbejdslivet.

Hos Salling Group har de gjort en særlig indsats for ordblinde medarbejdere og har gjort det åbent at tale om, så medarbejderne ikke har problemer med at spørge om hjælp. Det fortæller deres HR-direktør Louise Gade om, ligesom du kan se interviews med nogle af medarbejderne og høre om deres erfaringer som ordblinde. Lasse Laursen, der er fællestillidsrepræsentant i Salling Group, fortæller om projektet, der hedder ”Åbenhed om ord”, og han taler i et interview om, hvordan de i virksomheden fjerner den stigmatisering, der er om mennesker, der er ordblinde.

Hvad er ordblindhed?

Som en del af det store videomateriale er der også videoer med Ordblindeforeningens sekretariatschef Anna Ljundal, som fortæller hvad ordblindhed er, hvad det betyder for den enkelte, og hvad arbejdspladsen kan gøre for at indrette sig med de rigtige hjælpemidler.

Det er vigtigt at være åben om ordblindhed. Få god inspiration til at tage en dialog på jeres arbejdsplads om ordblindhed.

Hvad er Samarbejdsnævnet?

Samarbejdsnævnets opgaver er at udføre oplysnings-, vejlednings- og udviklingsarbejde for at fremme samarbejdet i virksomhederne. Nævnet skal desuden bistå virksomhederne ved oprettelse af samarbejdsudvalg og vejlede dem i deres virksomhed.  Dette administreres af organisationerne og deres konsulenter på de respektive overenskomstområder.