Indstil nu til Arbejdsmiljøprisen 2024

Arbejdsmiljøprisen 2024 hylder arbejdspladser, der går forrest.
Uanset om det handler om ergonomi, kemi, arbejdsulykker eller psykisk arbejdsmiljø, så indstil jer nu på arbejdsmiljøprisen.dk og del jeres succes med arbejdsmiljøprisen.dk og med andre.

Hvis du eller din arbejdsplads/dit boligselskab har gennemført en arbejdsmiljøindsats med dokumenteret effekt, kan du/I indstille projektet til Arbejdsmiljøprisen 2024. Så har du/I mulighed for at vinde en pris og, ikke mindst, gøre andre opmærksomme på jeres indsats, så de også kan have glæde af den.

Hvis I for eksempel:

  • har planlagt det grønne arbejde på en måde, som har aflastet jer fysisk
  • har indført tiltag overfor beboere der kan reagere voldsomt, som har gjort kontakten med dem mindre psykisk belastende for jer
  • har iværksat indsatser der kan reducere sygefravær og arbejdsulykker
  • har indført tiltag ift. opbevaring og håndtering af kemiske stoffer, kemisk risikovurdering m.v.
  • har gennemført andre forebyggende indsatser

kan I indstille jer til Arbejdsmiljøprisen 2024.

Når Dommerkomitéen vurderer de indsendte forslag til Arbejdsmiljøprisen 2024 lægger komitéen vægt på om:

  • Arbejdsmiljøorganisationen, ledelse og medarbejdere har samarbejdet om indsatsen.
  • Indsatsen har medført konkrete resultater.
  • Indsatsen har skabt en vedvarende, synlig forbedring af arbejdsmiljøet, fx ved at ændre kultur, rutiner eller processer.
  • Indsatsen vil kunne udbredes til andre afdelinger eller arbejdspladser.

Du kan se nærmere om indstillingen her: https://www.arbejdsmiljoeprisen.dk.

Har du spørgsmål til ovenstående artikel, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, eller ESL’s hovedmail: esl@forbund.dk for mere information.

Frist for indstilling er 8.august 2024

Se video om Arbejdsmiljøprisen her: