Transport af farligt gods

Transporteres benzin, diesel, planteværnsmidler, gasflasker eller andet farligt gods i forbindelse med arbejdet? Så er der nogle retningslinjer, som skal overholde. Læs mere her.

Transporterer man farligt gods efter ADR-konventionen på offentlig vej, skal man have et ADR Grundkursus, der for eksempel kan være et tre dages AMU-kursus. ADR-konventionen beskriver kravene til transport af farligt gods og danner baggrund for indholdet af bl.a. ADR Grundkursus. Farligt gods er bl.a. benzin, diesel, planteværnsmidler, gasflasker, med mere. MEN – det har en betydning, hvor store mængder, man fragter…!!

Hvis man på offentlig vej i forbindelse med sit arbejde transporterer farligt gods under ”frimængden”, det vil sige, at hvis man for eksempel transporterer mindre end 1.000 liter diesel, 300 liter benzin, 1.000 liter af nogle typer planteværnsmidler, 240 liter brandfarlige væsker, 40 liter gas og 5 kg eksplosiver mm., skal man ikke have et ADR Grundkursus, men i stedet et ADR-kapitel 1.3 kursus (”kap. 1.3-uddannelse”). ADR-kapitel 1.3 kurset varer kun en halv til en hel dag, afhængigt af hvilke typer farligt gods man transporterer og hvilke forhold det foregår under.

Der kan være undtagelser for uddannelse, hvis man i forbindelse med sit arbejde kun transporterer til eget forbrug, for eksempel direkte fra tankstation til eget arbejde i grønt område på sin arbejdsplads/erhvervsmæssigt. Beredskabsstyrelsen skriver dog: ”Undtagelsen kan til gengæld ikke anvendes til virksomheders interne og eksterne distribution af farligt gods eller transport af farligt gods til lager, fordi godstransport da er hovedformålet med transporten.”

Så hvis farligt gods under ”frimængden” transporteres fra for eksempel tankstation til garage/lager på ens arbejde, hvorefter man fordeler benzin/diesel og kun bruger en del på eget arbejde i grønt område på arbejdspladsen, kræves ADR-kapitel 1.3 kursus.
Transporterer man derimod farligt gods under ”frimængden” fra for eksempel tankstation direkte til eget forbrug i grønt område på sin arbejdsplads/erhvervsmæssigt, kræves der ikke ADR-kapitel 1.3 kursus.

Man bør på arbejdspladsen derfor kortlægge behovet for uddannelse og kontakte en rådgiver, eller et uddannelsescenter, for nærmere aftale om et virksomhedsrettet kursus. Kursusindholdet vil, efter aftale med udbyder, som sagt afhænge af jeres konkrete transporter og behov. Uddannelsen er gældende i fem år.

Bødestørrelsen for at køre uden den lovpligtige ADR-uddannelse er som udgangspunkt 6.000 – 8.000 kr. til chaufføren og en bøde til virksomheden på op til det dobbelte.

Så der er flere gode grunde til at få et ADR-kapitel 1.3 kursusbevis.

Har du spørgsmål til ovenstående artikel, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, eller ESL’s hovedmail: esl@forbund.dk